Już od wielu lat jesteśmy współorganizatorami

dwóch corocznych ważnych wydarzeń o charakterze morskim

herring szczecin

Szczecińskiego Spotkania Gospodarki Morskiej

„HERRING SZCZECIN”

międzynarodowy kongres morski

MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MORSKIEGO

Kompleksowy charakter usług marketingowych, doświadczenie w ich prowadzeniu, a przede wszystkim zadowolenie Klientów z ich efektów to najlepsza rekomendacja naszej działalności.

Spółka Polskie Terminale SA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie:

1. Opracowania i wdrożenia właściwej strategii marketingowej.
2. Sporzadzania planów i budżetów promocyjnych.
3. Negocjacji umów promocyjno-reklamowych i nadzoru nad ich wykonaniem i rozliczeniem.
4.Organizacji i obsługi akcji promocyjnych oraz udziału w imprezach wystawienniczych i targowych.
5.Opracowania materiałów reklamowych, informacyjnych, katalogów, folderów, ustalania treści i formy artykułów i reklam.
6.Przygotowania scenariuszy i organizacji misji handlowych, seminariów i konferencji.